ZÁPIS DETÍ 2020

  • termín zápisu od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020 aj do EMŠ aj EŠMŠ;
  • zápis detí bude prebiehať elektronicky (formulár nižšie);
  • vytlačenú prihlášku môžete v prípade potreby zaslať aj poštou;
  • pri zápise nebudeme vyžadovať potvrdenie od lekára;
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa/30.6.2020/ zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt – pre EMŠ;
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt – pre EŠMŠ.

Formulár pre elektronický zápis


do Evanjelickej špeciálnej materskej školy, Exnárova 10, 04022 Košicedo Evanjelickej materskej školy, Exnárova 10, 04022 Košice
ÁnoNie


CelodennýPoldenný

Týmto potvrdzujem, že dieťa , narodené bytom je zdravé a môže byť začlenené do kolektívu materskej školy.


ÁnoNie


Mám záujemNemám záujem