Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelickej špeciálnej materskej školy, Exnarova 10, Košice