Detská zona hier – Verejné obstarávanie

  • Príloha č.1 Kritéria > stiahnuť
  • Rozpočet > stiahnuť
  • Technická špecifikácia MŠ Košice > stiahnuť
  • Výzva na predkladanie ponúk > stiahnuť
  • Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej materskej škole zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
    a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
    Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

EMŠ faktúra MARO detské ihrisko

Zverejnené v Košiciach 11. 12. 2018