Pre školský rok 2019/2020, alebo do odvolania Rady školy platí:

  • Výška poplatku za starostlivosť o dieťa prijaté do EMŠ do 15.09.2019 v školskom roku 2019/2020 (od 01.09.2019 do 31.08.2020) je stanovená na sumu 100,- Eur / mesačne. Poplatok za starostlivosť o dieťa v školskom roku 2019/2020 sa uhrádza celý školský rok 2019/2020, okrem mesiaca „v čase letného zátvoru EMŠ“ (august 2020), kedy sa poplatok za starostlivosť o dieťa neuhrádza.
  • Výška poplatku za starostlivosť o dieťa, ktoré v školskom roku 2019/2020 má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, t. j. „za predškoláka“ prijaté do EMŠ do 15.09.2019 v školskom roku 2019/2020 (od 01.09.2019 do 31.08.2020) je stanovená na sumu 70,- Eur / mesačne. Poplatok za starostlivosť o dieťa v školskom roku 2019/2020 sa uhrádza celý školský rok 2019/2020, okrem mesiaca „v čase letného zátvoru EMŠ“ (august 2020), kedy sa poplatok za starostlivosť o dieťa neuhrádza.
  • Výška poplatku za starostlivosť o dieťa prijaté do EMŠ do 15.09.2019, a súčasne sa toto dieťa považuje za druhé alebo v poradí ďalšie dieťa prijaté do EMŠ v školskom roku 2019/2020 (od 01.09.2019 do 31.08.2020) je stanovená na sumu 70,- Eur / mesačne. Poplatok za starostlivosť o dieťa v školskom roku 2019/2020 sa uhrádza celý školský rok 2019/2020, okrem mesiaca „v čase letného zátvoru EMŠ“ (august 2020), kedy sa poplatok za starostlivosť o dieťa neuhrádza.
  • Výška poplatku za poldennú starostlivosť o dieťa prijaté do EMŠ do 15.09.2019 v školskom roku 2019/2020 (od 01.09.2019 do 31.08.2020) je stanovená na sumu 70,- Eur / mesačne. Poplatok za starostlivosť o dieťa v školskom roku 2019/2020 sa uhrádza celý školský rok 2019/2020, okrem mesiaca „v čase letného zátvoru EMŠ“ (august 2020), kedy sa poplatok za starostlivosť o dieťa neuhrádza.
  • Výška poplatku za starostlivosť o dieťa prijaté do EMŠ po 15.09.209 sa stanovuje v školskom roku 2019/2020 (od 01.09.2019 do 31.08.2020) v sume 100,- Eur / mesačne. Poplatok za starostlivosť o dieťa v školskom roku 2019/2020 sa uhrádza celý školský rok 2019/2020, okrem mesiaca „v čase letného zátvoru EMŠ“ (august 2020), kedy sa poplatok za starostlivosť o dieťa neuhrádza.
  • Poplatok za starostlivosť o dieťa nezahŕňa poplatok za stravu.

Poplatky za stravu:

Celodenná strava pre dieťa – 2,90€ / poldenná 2,45€

Celodenná strava predškoláka – 1,70€ / poldenná 1,22€

Diétna strava celodenná – 3,20€ / poldenná 2,72€