Naše poslanie môžete podporiť niekoľkými spôsobmi:

:: Modlite sa za nás.
:: Ako DOBROVOĽNÍK. Ponúknite nám svoje schopnosti a príležitostný čas.
:: Ako DARCA. Darujte nám predmety užitočné pre školu a výchovu.
:: Podporte nás FINANČNE.
:: Podporte nás % Z VAŠICH DANÍ.

Vyhlásenie_2_ZA_2021_OZ_SOVIČKY

Potvrdenie_o_zaplatení_dane_2%_za_2021