Sme duchom mladý kolektív učiteľov, ktorí majú radi deti a považujú ich výchovu a rozvoj za dôležité poslanie pomáhajúce rodičom, formujúce charakter budúcich generácií.


NAŠA FILOZOFIA

* VÝCHOVA ku kresťanským hodnotám.
* EMOCIONÁLNY rozvoj rešpektujúci vek dieťaťa.
* Rozvoj ZRUČNOSTI a KREATIVITY rôznorodými aktivitami a činnosťami.
* PESTOVANIE ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI rešpektujúc individualitu osobnosti každého dieťaťa.
* INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP zabezpečený malým počtom detí v triedach.

ČO VAŠE DIEŤA V NAŠEJ ŠKÔLKE ZÍSKA?

* ESTETICKÉ PROSTREDIE novo zrekonštruovaných tried, školské ihrisko, blízkosť lesa.
* VÝUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA na základe záujmu rodičov.
* VÝLETY výlety do blízkej prírody a okolia.
* BOHATÉ AKTIVITY. Tanečný, plavecký a lyžiarsky kurz, tvorivé dielne pre deti a rodičov, duchovné programy, biblické hodiny pre deti aj rodičov.