• +421 910 407 493 (riaditeľka EŠMŠ Gaľová)
  • Exnárova 10, 040 22 Košice

  • +421 907 255 750 (riaditeľka Martonová)

  • +421 901 740 946 (odhlasovanie zo stravy)

  • emskosice@gmail.com

Napíšte nám