Časté otázky

Sme iného vierovyznania. Je to problém?

Vítané sú deti všetkých vierovyznaní. Deti bez náboženskej príslušnosti sú prijaté za predpokladu, že rodičia, resp. zákonný zástupca rešpektuje okrem výchovného programu aj duchovno – náboženskú orientáciu školy vo výchovno vzdelávacom procese.

Kedy musí byť dieťa ráno najneskôr v triede?

Škola je pre rodičov otvorená od 6:30 hod.. Dieťa je potrebné priviesť do triedy najneskôr o 8.00 hod..

Nemôžem švoje dieťa vyzdvihnúť zo škôlky osobne. Kto okrem rodičov ho môže vyzdvihnúť a za akých podmienok?

Vyzdvihnúť dieťa z materskej školy smie okrem rodiča ním poverená dospelá osoba na základe Splnomocnenia k vyzdvihnutiu dieťaťa zo školy. Dieťa nevydávame súrodencom a maloletým osobám.

Aké sú mesačné poplatky za dieťa vo Vašej materskej škole?

Výšku mesačných poplatkov nájdete na stránke Poplatky.

Od akého veku prijímate deti do EMŠ?

Spravidla od troch rokov.

 

Nenašli ste medzi otázkami tú svoju? Napíšte nám.